Chalmers Tekniska Högskola AB
På uppdrag av institutionerna Teknikens Ekonomi och Organisation samt Produkt- och produktionsutveckling föreläser samt handleder Susanne Kullberg studenter inom följande ämnesområden/kurser:
  - Ledarskap och entreprenörskap
- Industriell ekonomi
- Arbetsorganisation
- Beteendevetenskap
- Jämställdhet och mångfald
- Affärsutveckling
- Marknadsföring
- Projektledning
 
Affärshögskolan
Susanne samarbetar med Affärshögskolan och utbildar studenter i ledarskap och arbetsrätt. Affärshögskolan bedriver yrkeshögskole-utbildningar inom bland annat försäljning, marknadsföring och ekonomiområdet.
 
Göteborg Management Institute
Hos Göteborg Management Institute har Susanne föreläst och agerat processledare i ledarskapsutvecklingsprogram för verksamma chefer. Ledarskapsutvecklingsprogrammens syfte är bland annat att styrka chefen i sin roll och förbättra samarbete samt kommunikation med medarbetare - avgörande komponenter för framgångsrika organisationer.
 

 

 
Gerbera
 
  Copyright © Kullberg Ledarskap 2010-2014 | Webbproduktion Mikar Design